Referanslar

FİRMA

PROJE DETAYI

DURUM

Be

şan Nişasta A.Ş.

3nc

ü

S

ü

rekli Masarasyon Tank

ı İmalatı

Tamamland

ı

Be

şan Nişasta A.Ş.

Masarasyon Evaporat

ö

r

ü

 

İmalatı

Tamamland

ı

Omnia Europe S.A

Kepek Havuzu ve T

ü

m Eleklerin

İmalatı

Tamamland

ı

Omnia Europe S.A

Ø

1600

İyon Değiştirici Tankları İmalatı

Tamamland

ı

Omnia Europe S.A

250 ton/g

ü

n Ni

şasta Kurutma İmalatı

Tamamland

ı

Be

şan Nişasta A.Ş

180 ton/g

ü

n Ni

şasta Kurutma İmalatı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

MaltoDextrin So

ğutucu İmalatı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

Buhar Susturucu

İmalatı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

Evaporat

ö

r ve Seperat

ö

r

İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Armada - Borusan - Adapark

Kojenerasyon ve Is

ı Geri Kazanım Sistemi İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

Ç

ok B

ö

lmeli Tanker

İmalatı

Tamamland

ı

Be

şan Nişasta A.Ş.

M

ısır Konvey

ö

r

ü

 

İmalatı

Tamamland

ı

Ta

şyapi - Borusan - Adapark

Kojenerasyon ve Is

ı Geri Kazanım Sistemi İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

Y

ü

ksek SO2 Tank

ı Karıştırıcı İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

Ø

1800 mm

İyon Değiştirici Tankları İmalatı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

Kazan MultiSiklon

İmalatı

Tamamland

ı

Sunar M

ısır A.Ş.

500 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Tank İmalatı ve Montajı

Tamamland

ı

Sunar M

ısır A.Ş.

Ø

1800 mm

İyon Değiştirici Tankları İmalatı

Tamamland

ı

Enerjisa - EagleBrugmann

K

ü

l Hatt

ı Paslanmaz Kompansat

ö

r

İmalatı

Tamamland

ı

Tat Ni

şasta A.Ş.

Kepek Presi Paslanmaz Kafes

İmalatı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

K

ö

m

ü

r De

ğirmeni İmalatı

Tamamland

ı

Tat Ni

şasta A.Ş.

140 m3 Paslanmaz Fruktoz Kristallendirme Tank

ı İmalatı

Tamamland

ı

Mem Tekstil - Borusan - Adapark

2nci Kojenerasyon ve Is

ı Geri Kazanım Sistemi İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

2nci 140 m3 Paslanmaz Fruktoz Kristallendirme Tank

ı İmalatı

Tamamland

ı

Lesaffre Turque

Yeni So

ğutma Suyu Hatları İmalatı ve Montajı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

Ters Osmos

İmalatı

Tamamland

ı

Be

şan Nişasta A.Ş.

Kepek Kurutma Paslanmaz Siklon

İmalatı

Tamamland

ı

Bossa- Borusan - Adapark

Kojenerasyon ve Is

ı Geri Kazanım Sistemi İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

2 ad 200 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Proses Tankı İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Dia - Borusan - Adapark

Kojenerasyon ve Is

ı Geri Kazanım Sistemi İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

1nci 140 m3 Paslanmaz Fruktoz Kristallendirme Tank

ı İmalatı

Tamamland

ı

Lesaffre Turque

Ö

n Evaporat

ö

r Ekipman Montaj

ı ve Borulaması

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

8 ad 6 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Proses Tankı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

4 ad 10 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Proses Tankı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

3 ad 14 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Proses Tankı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

27 ad 22 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Proses Tankı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

3 ad 100 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Proses Tankı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

5 ad 200 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Proses Tankı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

3 ad Paslanmaz

İzomerizasyon Tankı İmalatı

Tamamland

ı

Omnia Ni

şasta A.Ş.

2 ad Kristal Fruktoz Kurutma Siklon

İmalatı

Tamamland

ı

Mem Tekstil - Borusan - Adapark

1nci Kojenerasyon ve Is

ı Geri Kazanım Sistemi İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Lesaffre Turque

100 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Krem Tankı İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Be

şan Nişasta A.Ş.

3 ad 36 m3 Paslanmaz Ceketli Glukoz Stok Tank

ı

Tamamland

ı

Lesaffre - Borusan - Adapark

Kojenerasyon ve Is

ı Geri Kazanım Sistemi İmalat ve Montajı

Tamamland

ı

Lesaffre - Borusan - Adapark

60 m3 Paslanmaz S

ıcak Su Tankı

Tamamland

ı

Lesaffre Turque

30 ad 400 lt Paslanmaz S

ıvı Maya Transfer tankı

Tamamland

ı

Tat Ni

şasta A.Ş.

12 ad 20 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Proses Tankı

Tamamland

ı

Tat Ni

şasta A.Ş.

190 m3 Paslanmaz M

ısır Nişasta Silosu

Tamamland

ı

Tat Ni

şasta A.Ş.

60 m3 Paslanmaz Kar

ıştırıcılı Proses Tankı

Tamamland

ı

Tat Ni

şasta A.Ş.

150 ton/g

ü

n Ni

şasta Kurutucu İmalatı

Tamamland

ı

Be

şan Nişasta A.Ş.

Anahtar Teslim Ni

şasta & Fruktoz & Glukoz Fabrikası

Tamamland

ı

Tat Ni

şasta A.Ş.

Anahtar Teslim Kristal Fruktoz Fabrikas

ı

Tamamland

ı

Tat Ni

şasta A.Ş.

Anahtar Teslim Fruktoz42 Kapasite Artt

ırım Projesi

Tamamland

ı